Detta är anmälan tilll en studie om förmaksflimmer. Om du söker efter studien om hjärtinfarkt, klicka här

Studie av kognitiv beteendeterapi vid förmaksflimmer

Välkommen till anmälan till studien "Internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid förmaksflimmer" som bedrivs vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Kort information om studien

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtsjukdom som beror på en störd elektrisk aktivering av hjärtats förmak och yttrar sig genom oregelbunden och ibland snabb puls. Symtomen kan göra det obehagligt med t.ex. fysisk aktivitet eller att delta i sociala sammanhang. Oro och stress på grund av symtom kan leda till minskad livskvalitet och känsla av att man är styrd av sitt förmaksflimmer, vilket kan påverka såväl vardag som semesterplaner.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i flera studier visat sig effektiv vid olika fysiska sjukdomar som påverkar livskvalitet och välmående. I den här studien vill vi undersöka om två olika internet-baserade KBT-behandlingar vid förmaksflimmer leder till förbättrad livskvalitet och minskad symtombörda för patienter med förmaksflimmer.

Vem vänder sig studien till?

Studien vänder sig till dig som

 • är diagnosticerad med paroxysmalt (återkommande men inte hela tiden) förmaksflimmer,
 • har besvär av flimmer minst 1 gång per månad (i genomsnitt)
 • besväras av oro för flimret och/eller upplever dig hindrad av flimret.
 • är 18-75 år.
 • är bosatt och skriven i Sverige
 • inte har deltagit i någon tidigare studie av KBT vid förmaksflimmer

Inga fysiska besök krävs. Du kan vara boende var som helst i Sverige och deltagandet är kostnadsfritt.

Hur går anmälan till?

För att kunna delta i studien gör vi en medicinsk och psykologisk bedömning för att säkerställa att behandlingen är lämplig för dig. Detta är stegen

 • Klicka på denna länk för att läsa ett dokument som ger en noggrann beskrivning om hur studien går till.
 • Om du är intresserad av att delta i studien klickar du på "Påbörja anmälan" nedan. Du kommer då att behöva identifiera dig själv med BankID. Om du deltar i projektet så måste sjukvårdsjournal att föras i Karolinska Universitetssjukhuset journalsystem. För att det ska vara möjligt behöver vi veta vem du är och ditt personnummer. Ditt personnummer används inte för något annat syfte än journalföring.
 • Därefter lämnar du samtycke till att delta i studien och anger dina kontaktuppgifter.
 • Du kommer sedan vidare till frågeformulär avseende din bakgrund, din levnadssituation, ditt förmaksflimmer och övriga hälsa samt frågor om oro och nedstämdhet och alkoholvanor. Frågorna tar ca 15 minuter att besvara. Du måste besvara alla frågor vid samma tillfälle för att anmälan ska komma in till oss.
 • Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en telefonintervju med en sjuksköterska och därefter en psykolog.
 • Därefter fattas beslut om du kan delta i studien.

Hur går behandlingen till?

I KBT vid förmaksflimmer undersöker vi de beteendemönster som kan vara bra att förändra för att uppnå ökad livskvalitet. Övningarna i behandlingen har tagits fram i samråd med hjärtläkare. KBT-behandling är välbeprövade och har visat sig effektiva i behandling av fysiska sjukdomar. KBT-behandlingen pågår i 10 veckor och sker helt via internet. Ungefär en gång i veckan har du skriftlig kontakt med en psykolog som ger dig tips och råd om hur du kan arbeta med behandlingen och besvarar dina eventuella frågor. Räkna med att behandlingen tar cirka 30 minuter i anspråk per dag.

Vid frågor om studien vänligen kontakta: Björn Liliequist, leg psykolog, doktorand, bjorn.liliequist@ki.se, 070-348 60 56

Påbörja anmälan