Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi efter hjärtinfarkt

Vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset utvecklar vi kognitiv beteendeterapi (KBT) för personer som har haft en hjärtinfarkt och som upplever hjärtrelaterad oro. Syftet med denna studie är att pröva om KBT-behandling via internet kan leda till förbättrad livskvalitet och minskad hjärtfokuserad oro för patienter som har haft hjärtinfarkt.

Behandlingen riktar sig till dig som:

 • Har haft en hjärtinfarkt
 • Det har gått minst 6 månader sedan hjärtinfarkten
 • Besväras av hjärtrelaterad oro och/eller upplever dig begränsad i din vardag
 • Är mellan 18 och 80 år
 • Du kan vara boende var som helst i Sverige och deltagandet är kostnadsfritt.

  Hur går anmälan till?

  För att kunna delta i studien gör vi först en medicinsk och psykologisk bedömning via telefon för att säkerställa att behandlingen är lämplig för dig.

  Du läser först igenom forskningspersonsinformationen på nästa sida. Om du efter det samtycker till att delta i studien kommer du vidare till frågeformulär avseende hälsa, symtom och begränsningar på grund av hjärtat oro, nedstämdhet och alkoholvanor.

  Frågorna tar ca 20 minuter att besvara. Du måste besvara alla frågor vid samma tillfälle för att anmälan ska komma in till oss.

  Efter att vi har mottagit din intresseanmälan blir du uppringd för en telefonintervju med en sjuksköterska och därefter en psykolog.

  Deltagare från Stockholmsområdet

  För deltagare från Stockholmsområdet (och övriga deltagare som har möjlighet att komma till Karolinska Universitetssjukhuset, KS, Solna) ingår tre besök i studien.

  Lottning

  Om vi bedömer att studien passar dig kommer du att lottas till att starta KBT-behandlingen direkt (8 veckor) eller en väntelista. Lottas du till väntelista kommer du att starta behandlingen efter 5 månader. Under tiden som du väntar på behandling kommer du fylla i regelbundna mätningar.

  Hur går behandlingen till?

  I internetförmedlad KBT efter hjärtinfarkt undersöker vi de beteendemönster som kan vara bra att förändra för att uppnå ökad livskvalitet. Övningarna i behandlingen har tagits fram i samråd med hjärtläkare. KBT-behandling är välbeprövad och har visat sig effektiv vid fysiska sjukdomar.

  KBT-behandlingen pågår i 8 veckor. Du arbetar med textmaterial, gör övningar i din vardag och har kontinuerlig onlinekontakt med en psykolog

  Identifiering med BankID

  Om du är intresserad av att delta i studien klickar du på "Påbörja anmälan" nedan. Du kommer då att behöva identifiera dig själv med BankID. Om du deltar i projektet måste sjukvårdsjournal föras i Karolinska Universitetssjukhuset journalsystem. För att det ska vara möjligt behöver vi veta vem du är och ditt personnummer. Ditt personnummer används inte för något annat syfte än journalföring.

  Denna studie vänder sig till de som haft en hjärtinfarkt för mer än 6 månader sedan. Om du haft en hjärthändelse under det senaste 6 månaderna så kan du istället anmäla dig till Hjärtstudien. Klicka här om du haft en hjärthändelse under de senaste 6 månaderna

  Vid frågor om deltagandet i studien vänligen kontakta:
  Amanda Johnsson, leg. psykolog
  E-post: amanda.johnsson@ki.se Telefon: 08-52482450

  Ansvarig forskare:
  Josefin Särnholm, leg. psykolog, med. dr.
  E-post: josefin.sarnholm@ki.se Telefon: 08-52483258

  Påbörja anmälan